Концепция развития Велотуризма в Украине

Модератор: solver

  • Объявления

Концепция развития Велотуризма в Украине

Сообщение ДДП » 26 ноя 2007 13:47

Прошу высказываться, вносить дополнения и изменения
ПРОЕКТ
(17.11.2007 р.)
Концепція
розвитку велосипедного туризму

I. Передумови розвитку виду спортивного туризму в Україні (історія виникнення та розвитку, сучасний стан розвитку, поширення в регіонах, природні ресурси, матеріальна база, кадри, партнери та інші істотні умови розвитку тощо).
1.1. Історія виникнення та розвитку
Велосипедний туризм в Україні має дуже давню традицію. По матеріалах українських часописів перші «Спілки велосипедистів-аматорів» зосновані в Харкові, Севастополі та Одесі у 1887 році, до речі, у Київі тільки через пять років - у 1892 р. З тих часів були зльоти та занепади у велосипедному русі в України, але найбільшого поширення велотуризм набув у Радянські часи. Перші секції велотуризму при клубах та підприємствах почали з,являтися у 50-ті роки.
Перша комісія велосипедного туризму з`явилася в Клубі туристів Харкова у 1969 році. За кілька років комісії велосипедного туризму почали роботу у Житомирський області, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Дніпропетровську, Сімферополі, Одесі та іншіх містах. В ті часи Головна комісія велотуризму працювала в Харкові і тільки у 1981 році вона «переїхала» у Київ.
В 1979 р. вперше в Україні в м. Харкові, були проведені республіканські змагання з техніки велосипедного туризму.
1.2. Сучасний стан розвитку
В 2006 році за даними ЦМКК проведено 83 категорійних велосипедних походів, що складає 9 % загальної кількості походів. Велокомісіі активно працюють в 11-ти осередках України
Кількість всеукраїнських велосипедних змагань поступово зростає
2004 – 1, 2005 – 1, 2006 – 2, 2007 – 2
Календар всеукраїнських та обласних змагань з велотуризму 2007 року налічує понад 20 змагань.
1.3. Поширення в регіонах
Походи. На сьогодні, по статистиці ЦМКК, в 2006 році з 27регіонів України, категорійні велопоходи проводилися лише у 11-ти, (перелік міст дається за абеткою).1. Дніпропетровська обл., 2. Донецька обл., 3. Івано-Франківська обл., 4. м. Київ, 5. Київ обл., 6. Львів обл., 7. Одеса обл., 8. Полтавська обл., 9. Харківська обл., 10. Херсонська обл., 11. Чернігівська обл.
Ще в чотирьох областях існують велокомісіі, але тільки на папері.

Змагання. Протягом останніх 3 років у всеукраїнських змаганнях з техніки велосипедного туризму брали участь команди з 6 - 10 регіонів.
1.4. Природні ресурси
Існуюча методика категорування велопоходів дозволяе проводити на теренах України велопоходи 1-5 к\с. Велопоходи шостої к\с вже треба проводити в районах Кавказу, Уралу, Сибіру, Центральної Азії. Це дозволяе виконувати звання Майстер Спорту України не виїзджаючи за кордон.
1.5. Матеріальна база
Незалежно від виду туризму ФСТУ повинна мати свою матеріальну базу, як найменше, у вигляді спорядження для проведення учбово-тренувальних заходів та змагань з видів туризму. Це спорядження повинно систематично оновлюватися та поповнюватися новим та більш досконалим.
Щоб поїхати у велопохід, окрім общотуристського спорядження треба мати велосипед який коштує мінімально від 2-х тисяч гривень.
1.6. Кадри
Комісія велотуризму за останній час провадить заочну школу підготовки до велопоходів першої категорії складності.
Питаннями підготовки Середньої, Висшої та інструкторських кадрів займається кадрова комісія і данні про наявність та кваліфікацію у Велосипедної комісії відсутні.
1.7. Партнери
Зараз ведеться робота по налогодженню робочих контактів з велокомісіею Росії.
II. Аналіз існуючих проблем розвитку.
На рівні ФСТУ на сьогодні є відповідна нормативна база, але вона потребує вдосконалення.
2.1. По лінії кадрової комісії відсутня робота та допомога по створенню програм підготовки будь-яких контингентів: спортсменів, суддів, тренерів, туристського активу.
2.2. Відсутні методичні розробки, інструкції та роз’яснення.
2.3. ЦМКК іноді приймає рішення не завжди спираючись на пропозиції фахівців з велотуризму, посилаючись на результати свого голосування, в якому беруть участь здебільшого представники інших видів туризму.
2.4. Відсутні затверджені правила змагань
2.5. Президенти обласних ФСТ, здебільше з других видів туризму, не мають часу або бажання розвивати велотуризм.
2.6 Відсутня спрямована робота головного сайту ФСТУ
III. Мета Програми розвитку виду
Програма створюється з метою:
- подальшого розвитку велосипедного туризму як виду спорту;
- залучення до занять велотуризмом широких верств молоді;
- поширення велотуризму в регіонах;
- підвищення безпеки велозаходів;
- досягнення високих спортивних результатів.
IV. Порівняльний аналіз можливих варіантів розвитку та обґрунтування оптимального варіанту.
Можливі варіанти розвитку велосипедного туризму
4.1. Віддати перевагу розвитку похідного велотуризму, який традиційно вважається основою туризму, видом діяльності, способом життя;
4.2. Віддавати перевагу розвитку спортивних змагань, як найбільш характерної діяльності для туризму, як виду спорту.
4.3. Оптимальним варіантом вважаємо розвиток, удосконалення, ускладнення та взаємодію двох напрямків, приділення їм однакової уваги.
V. Пріоритетні завдання (напрями діяльності комісії) з розвитку виду спортивного туризму за оптимальним варіантом розвитку.
5.1. Загальні умови розвитку
Головними завданнями в напрямку розвитку велотуризму, як і інших видів спортивного туризму, слід вважати наступне:
5.1.1. Вдосконалити організаційну структуру Федерації.
Структура ФСТУ та її поліпшення. З*їзд ФСТУ затвердив нову Програму розвитку спортивного туризму в нових соціально-економічних умовах. Виникає слушне питання, чи можлива ефективна праця організаціі в нових условіях для рішення нових задач зі старою структурою ФСТУ яка залишилася незмінною ще з часів СРСР, на погляд велокомісії, - ні. На погляд велокомісії потрібно зробити наступне:
- підкомісії ЦМКК з видів туризму включити до Центральних комісій з видів туризму. Теж саме треба зробити у областних осередках ФСТУ;
- скасувати посаду Президентів областних ФСТ. Замість них впровадити посаду відповідального секретаря областної ФСТ яку з часом зробити штатною особою. Таким чином Федерація обласних осередків трансформується в Федерацію Видів спортивного туризму.
5.1.2. Активізувати роботу сайта Федерації. Це призведе до розширення інформаційного простору Федерації і поліпшенню інформованості широких верст населення про діяльність видів спортивного туризму.
5.1.3. Здобуть можливість спортсменам-туристам по Маршрутних книжках проходити безкоштовно ділянки місцевостей з обмеженим доступом, заповідників тощо. Особливо це стосується Криму та Карпат.
5.1.4. Відновити школи НТП, СТП, ВТП, СИП, ВИП
5.1.5. Зменшити диспропорцію фінансування спортивних та учбово-тренувальних заходів.
5.1.6. Запровадити агітаційні велоакції, винайти умови та запровадити стимулювання активу
5.2. Спортивні велопоходи
Розробити перелік класіфіцірованих маршрутів велопоходів 1 - 5 к\с на теренах України, та 6-ї за кордоном.
5.3. Спортивні змагання з велотуризму
Вдосконалювати Правила проведеня змагань з велотуризму.
Впровадження нових видів дистанцій на змаганнях.
5.4. Навчально-методична робота
5.4.1. Сприяти комісії з підготовки кадрів ФСТУ в роботі по проведенню шкіл, зборів і семінарів по підготовці інструкторів спортивного туризму, інструкторів-тренерів спортивного велотуризму і інструкторів-гідов велотуризму.
5.4.2. Проводити семінари з підготовки та підвищення кваліфікації суддів змагань з велотуризму.
5.4.3. Проводити семінари з підготовки та підвищення кваліфікації тренерів з велотуризму.
5.5. Зовнішні зв'язки
5.5.1. Ініціювати участь команд Російської Федерації та інших держав у всеукраїнських змаганнях з велотуризму.
5.5.2. Розпочати роботу по взаємному признаню довідок про проходження спортивних велопоходів України та Російської Федерації.
VI. Етапи виконання Програми.
На основі затвердженої Концепції розвитку велотуризму розробити Програму поетапних дій
Етапами виконання програми є щорічні календарні плани велосипедної комісії, які відображають усі напрямки розвитку велотуризму в Україні до 2012 р.
VII. Очікувані результати
Очікувальні результати:
- створення комісій велосипедного туризму у всіх осередках ФСТ України.
- збільшення кількості спортсменів-велотуристів на період розвитку до 2012 року в 3-4 рази.

Голова комісії велосипедного туризму ФСТУ Пєвцов Д. В.
Аватара пользователя
ДДП
Старожил
 
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 24 ноя 2007 00:34
Откуда: Днепро

Объявления

Сообщение Доктор_П » 26 ноя 2007 23:54

В анализе программных документов я не силен, а вот на уровне лингвиста начальной квалификации могу помочь. Если Вы мне вышлете *.док, то я его могу подкорректировать, дабы не стыдно было отнести в какой-нибудь комитет (кабинет, комиссию, съезд, слет и т.д.), где ему и место.
Аватара пользователя
Доктор_П
Местный
 
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 23 ноя 2007 17:03
Откуда: с верхней полки

Объявления

Сообщение ДДП » 27 ноя 2007 01:12

Спасибо за предложение.
Может когда-нибудь, позже. На этом этапе нужны конструктивные дополнения, рассуждения куда должен\может двигаться в развитии спортивный велотуризм
Аватара пользователя
ДДП
Старожил
 
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 24 ноя 2007 00:34
Откуда: Днепро

Объявления

Сообщение Vasily » 27 ноя 2007 04:58

Общее впечатление от представленного текста – много частных вопросов, каких-то конкретных частных действий, которые не могут являться концепцией развития велотуризма, они могут быть способом реализации этой концепции, но никак ни концепцией. Ну согласитесь, что целью и смыслом развития велотуризма не может быть переименование руководителей областных федераций из президентов в ответственные секретари.

Я сейчас остановлюсь на главном пятом разделе. Если мы с ним определимся, то все остальное подкорректируем быстро.

Мне непонятны предлагаемые структурные изменения. Не вижу в них пользы.

У меня есть такие предложения.

1. До сих пор велотуризм не делился на виды. Был единый спортивный велотуризм. Но сегодня в велотуризме появилось много новых течений и подходить ко всем с одной меркой нельзя. Нельзя одинаково готовить летние и зимние велопоходы, нельзя их одинаково категорировать не учитывая температурный фактор, снег, лед и т.п. Считаю необходимым в ближайшем будущем определить основные виды велотуризма, например, так:
Традиционный
Зимний
Скоростной
Цивилизованный
Следует подчеркнуть, что все виды велотуризма являются равноправными. Нет среди них «правильных» и «неправильных». Перечень должен быть открытым и может пополняться по мере выявления новых видов велотуризма. Классификацию видов велотуризма, думаю, велокомиссия может подготовить без труда (кстати, и обсудить на форуме).

2. Следует определиться с местом спорта в велотуризме и прекратить всякие спекуляции на эту тему. Традиционно вся активная деятельность человека делится на физкультуру и спорт. Физкультура – это для души и для здоровья, спорт – это для достижения высших результатов. Предлагаю туризм тоже разделить на оздоровительный и спортивный. Оздоровительный туризм занимается массовостью, это его основной показатель работы, спортивный туризм занимается высшими достижениями, сложные походы – это его показатель работы и массовость ему не очень нужна. В нынешней терминологии к оздоровительному туризму следует отнести некатегорированные походы и походы первой категории сложности, к спортивному туризму - более сложные походы.

3. Из велосипедных форумов в Интернете четко виден вывод о том, что наибольшую популярность сегодня получили так называемые «покатушки» - походы, продолжительностью 1 - 3 дня. В терминологии велотуризма это ПВД. Но в Правилах и в других туристских документах ПВД рассматривается не как самостоятельное направление туризма, а лишь как подготовка к многодневному категорированному походу. Вместе с тем, многие велотуристы сейчас ограничивают свою деятельность только «покатушками» и не собираются ходить в многодневные походы. Следует повысить статус таких ПВД и рассматривать их как одно из направлений туризма. Тем более, что иногда в таких ПВД туристы за два дня проезжают более 500 км.

4. Следует определиться с одиночным велотуризмом. Он существует реально, независимо от того, нравится это федерации туризма или нет, есть масса примеров. Я не предлагаю сразу присваивать разряды за одиночные походы, но приобщить их к спортивному туризму нужно.

5. Сегодня развитие велотуризма следует проводить в первую очередь не столько за счет вовлечения новичков, сколько за счет привлечения лиц, совершающих свои велопоходы неофициально, в официальный спортивный велотуризм. Для этого нужно разработать целый ряд мер и стимулов, побуждающих велотуристов заниматься официальным спортивным велотуризмом. Ну, хотя бы как минимум, не строить преград. В этом плане может быть интересным опыт туристов России, которые очень серьезно пересмотрели принципы организации туристской работы. Так введены новые классы – коротких походов, путешествий и др. Класс «путешествия» позволяет туристам не заявлять предварительно свой поход в МКК, а после безаварийного прохождения маршрута представить в МКК отчет о проведенном путешествии, оформленный в соответствии с действующими правилами, после чего каждый участник получает справку о совершении путешествия соответствующей категории сложности. Эта справка дает туристу право участвовать в обычном спортивном походе более высокой категории сложности, хотя и не дает права присвоения спортивного разряда. Такой подход позволит лицам, занимавшимся велотуризмом неофициально, влиться в официальный спортивный велотуризм с уже накопленным самостоятельно опытом, а не начинать все с нуля.

6. В настоящее время активизируется работа различных турфирм, организующих туры, являющиеся фактически туристскими походами, в частности, и велосипедными. Нужно как-то упорядочить отношения между федерацией и этими фирмами. Возможно, привлечь их к участию в каких-то конкурсах или соревнованиях.

7. В тексте проекта говорится о координации с Россией в вопросах велотуризма. Это не вызывает сомнений. Но почему не наладить отношения с велосипедными организациями других стран, в первую очередь дальнего зарубежья.

8. Сейчас много говорят о так называемом экстремальном туризме и даже ставят его в противовес спортивному. Следует определиться с терминологией и исключить путаницу. В моем понимании это синонимы. Спортивный туризм не может не быть экстремальным, если он нацелен на достижение высших результатов. Равно как и экстремальный не может не быть спортивным.

9. Мне кажется, что особый интерес в будущем могут вызвать комбинированные многодневные походы, включающие сочетание велотуризма и других видов туризма.

10. Активно развивающиеся в настоящее время мультигонки, в том числе и с велосипедными этапами, по существу являются разновидностью туризма. Нужно как-то определить их место в туризме.
Vasily
Участник
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 ноя 2007 04:48
Откуда: Одесса

Объявления

Сообщение Командор » 27 ноя 2007 11:03

Vasily
1. Хотелось бы узнать определение "Скоростной туризм". Если принять во внимание новые положения Украинской методики категорирования веломаршрутов, то скоростной - это просто гонка, а не туризм. Тут нужно проезжать дистанцию в два раза большую, чем
соответств. дистанцию для конкретной категории сложности, в горной местности.
2. Что такое цивилизованный туризм? Переведите. В принципе, могу догадаться.
3. ПВД. Да, это подготовка к длительным походам. Если присоеденить ПВД к велотуризму, то нужно менять требования к категорийным походам. Тут речь идет о полевых ночевках. Такие требования есть.
4. Одиночный поход. Тут тоже неувязочка к действующим требованиям. Речь о min кол-ве участников похода.
5. Мульти-гонки. Тут все понятно. ГОНКИ.
Надежда отдается последней
www.asket.com.ua
Аватара пользователя
Командор
Старожил
 
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 23 ноя 2007 22:14
Откуда: С Чаткальского хребта
ICQ: 0

Объявления

Сообщение Author » 27 ноя 2007 11:24

Командор писал(а):Vasily
1. Хотелось бы узнать определение "Скоростной туризм". Если принять во внимание новые положения Украинской методики категорирования веломаршрутов, то скоростной - это просто гонка, а не туризм.

Ну согласитесь, это же то же крайность. Я неоднократно слышал от Д.Певцова, что велотуризм это такой же равноправный вид спорта как и все другие. Так почему же тогда в велотуризме не существует, не то что поощрения, а просто нормального отношения к тем кто дистанцию прошел быстрее? Как то девиз спорта - "Быстрее, выше, сильнее" никак не выжятся с концепцией велотуризма.
2. Что такое цивилизованный туризм? Переведите. В принципе, могу догадаться.

А чем путешествие http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=140730 из Твери на Сахалин, остановками в палатках, домах отдыха, кемпингах, приютах или у сердобольных граждам не вяжется с концепцией велотуризма, за 7 месяцев пройти 17 000км туда и назад, на любую категорию должно хватить, а даже если и без категории так что?
4. Одиночный поход. Тут тоже неувязочка к действующим требованиям. Речь о min кол-ве участников похода.

Тоже интересный момент, чем сольный поход, не поход? Почему обязательно нужно кого то брать с собой? Если только в качестве доказательства твоего похода, то .. слов нет, а может это МКК беспокоится о безопасности? Одни вопросы :)
До встречи на шоссе :) (c)Author
Аватара пользователя
Author
Старожил
 
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 19 ноя 2007 16:55
Откуда: Днепропетровск
ICQ: 0

Объявления

Сообщение Командор » 27 ноя 2007 11:42

Author, вот в чем дело. Сейчас существуют определенные правила, вернее требования к категорийнам походам.
1. Быстрее пройти дистанцию в категорийном походе нельзя(если действовать по провилам). Ты заявил категорию. Вот и иди, столько,сколько этого требуют правила.
2. Теперь о км. Это как посмотрит МКК. Выпустит она тебя с таким километражем. Но. Если ты заявился на пятерку, то можешь ехать все 25000 км. Большей категории тебе МКК присудет. И увеличение км не дает прав увеличивать к.с. См. поход по Тибету. Ребята ездили два м-ца. Но они заявили 5-ку. А жо...а была более высокой категории.
3. Опять же действующие правила. Существует определенное кол-во участников в соответствующей к.с. Если будешь выпускаться один, МКК не выпустит такую "группу". Чтобы так ездить, как ты описал, нужно менять все правила. Это делает Исполком Федерации туризма Украины. А подписывает это все А.Матвиенко. И пойдет ли на это Исполком. Нигде не заявляясь, ты можешь ездить вокруг шарика сколько хочешь.
Надежда отдается последней
www.asket.com.ua
Аватара пользователя
Командор
Старожил
 
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 23 ноя 2007 22:14
Откуда: С Чаткальского хребта
ICQ: 0

Объявления

Сообщение Author » 27 ноя 2007 12:32

Да, я знаю Командор, что существуют определенные правила, или требования к категорийным походам, я просто комментирую то, что мне не нравится в этих правилах, или что затрудняет участие в походах.

Вот смотри, почему то изначально, вело-туризм, стал завязываться на горы. Хотя что такое туризм по-сути? Это путешествие по стране. Так почему же категорию нужно защитить только если пересек ледник, перевал и еще что то ? А что если путешествовать по стране посещая города, музеи, театры, стадионы это уже не туризм? А если это делать на велосипеде это не вело-туризм?
Второе, мне не по-душе, что когда планируется поход, то сразу завязывается условие на то, что, или едем, или идем пешком, и в "сильных" походах, это идем пешком, составляет до 10% от того, что едем. Как по мне, так если ехать, то нужно так ехать что бы хотя бы теоретически можно было проехать маршрут. Да, форс-мажер никто не отменяет, и случаются и наводнения и снегопады и оползни, но это же случай, а не правило.
Ну и последнее, да, самые интересные походы это походы 4-5-6 кат., но что получается, что пойти в 5-6 нужно потратить 1мес. минимум. У меня такого времени никогда не будет, разве что может когда выйду на пенсию, а вот если бы можно было двигаться используя скорость, то я бы точно смог бы в них поучаствовать.
До встречи на шоссе :) (c)Author
Аватара пользователя
Author
Старожил
 
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 19 ноя 2007 16:55
Откуда: Днепропетровск
ICQ: 0

Объявления

Сообщение Командор » 27 ноя 2007 13:29

Author, я согласен. Когда идешь на пер.1А, то велотуризмом здесь не пахнет. Но это спортивный туризм. Здесь нужно пройти соответствующее расстояние, соответствующие протяженные препятствия, переночевать в полевых условиях, дороги с грунтовым покрытием, суммарный набор высоты(требуемый) и т.д. За поход(-ды) присваеваются спорт.разряды. Согласись, что за кино, театры, цирк, зоопарк и т.д. разряды не дадут. Высокие, во всяком случае.
Вернемся к нашим слонам. Как говорил один герой кина "Не нами заведено, и не нам его нарушать"(это об Уставе). Поэтому, такой туризм, о котором ты пишешь, это просто туризм. Но он не спортивный.
Это когда мы с ДДП прислали отчет по Таджикистану на конкурс Путь-2006, кто-то там спросил, а почему спортивный поход? Они не в курсе, что велотуризм, это тоже спорт.
Я так это все понимаю. Может я и ошибаюсь на счет спортивного велотуризма.
Надежда отдается последней
www.asket.com.ua
Аватара пользователя
Командор
Старожил
 
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 23 ноя 2007 22:14
Откуда: С Чаткальского хребта
ICQ: 0

Объявления

Сообщение ДДП » 27 ноя 2007 14:53

Сначала объясню тему структурных изменений. Начну может быть издалека, но так, на мой взгляд, будет понятнее.
Сейчас спортивный велотуризм (наряду с другими видами спортивного туризма: пешим, горным, водным, лыжным, витрильным, спелео…) входит в федерацию спортивного туризма Украины - ФСТУ.
Слово Федерация обозначает - союз, объединение, (например федерация футбола имеет один вид спорта - футбол и потому федерация состоит из областных административных единиц - федерация футбола дн-вской области). В ФСТУ сложнее, - разные виды туризма уже сконгламерировались и конкурируют между собой. Например в Дн-вской области облспорткомитет на весь Спортивный Туризм в 2007 году выделил 45 тыс. грн. Велотуризму выделено было 5,5 тыс. грн., водному примерно - 9 т. Грн, пешему - 10 т. Грн., горному - примерно 20 тыс. грн. Отсюда вопрос: Каким видом туризма занимается президент Днепропетровской обл. Федерации туризма? - Вы правильно угадали - ГОРНЫМ. Это при том, что по отчету Днепропетровской обл. МКК в 2007 году категорийных горных походов было проведено около 5. Велосипедных кстати было проведено - 17, в том числе два велопохода 6-й к\с. Как председатель национальной велокомиссии я неоднкратно обращался к президентам ФСТ других областей в которых нет секций велотуризма или он еле-еле теплится, с предложениями по улучшению работы по велотуризму (создать обл. велокомиссию, принять участие в велосоревнованиях, наконец просто дать адрес велотуриста с которым можно было бы работать…), но я не получил ни одного ответа. Президенты других областей сами по жизни занимаются другим, не велосипедным, видом туризма и потому не хотят, не могут, не имеют времени развивать велотуризм. Такие же претензии можно предъявить и председателям обл. МКК, ЦМКК которые занимаются другим видом туризма и волей-неволей смотрят и предьявляютя требования с позиции «своего» вида туризма.
Кстати есть исключение - Львовская ФСТ возглавляется велотуристом Тарасом Похалюком, но велопоходов там проводится всего лишь 2-4 в год и это парадокс с которым я ещё не разобрался
Теперь вернусь к структурным изменениям - они для того чтобы Федерация спорт-туризма Украины из федерации областей (с президентами занимающимися не велотуризмом) трансформировалась в Украинскую Федерацию ВИДОВ спортивного туризма. Чтобы важные вопросы по развитию велотуризма принимались только велотуристами на всех уровнях от гродского объединения, областной федерацией велотуризма до национальной комиссии велотуризма, этоже касается и МКК всех уровней. Это вопрос не одного года, но я глубоко убежден, что именно за такой структурой федерации будущее.
На мой взгляд термин «традиционный» надо изменить на «спортивный» велотуризм и далее «зимний» и т.д. …, как предлагает Василий. Но с разными критериями присвоения разряда по каждому направлению\виду велотуризма.
Ещё несколько слов о … «приобщении» одиночных велотуристов. Мне кажется ещё не пришла пора. Это, как правило, люди со своеобразным психо-эмоциональным восприятием окружающего мира - они потому и путешествуют в одиночку. С одной сторны одиночнику легче - крутит в своем темпе, никто не «командует», но с другой стороны тяжелее и небезопаснее. Но менять существующие Правила из-за «одиночек» считаю на сегодня нецелесообразным. Они только ухудшат статистику травматизма, пусть ездят на свой страх и риск, а спортивный велотуризм надо считать командным видом (с числом участников в команде от 2 до 22 чел). Я читаю, иногда в инете отчёты одиночек и почти все они пестрят фразами: «обгорел на Арабатке», «не хватило воды, еды», «на вокзале трудно отлучиться от вела в туалет»… Я вполне допускаю, что многие из них «одиночки» поневоле - просто не нашли компании, велоклуба. Для этого и надо расширять сеть интернет-ВелоКлубов. Может быть в дальнейшем, когда участник пройдет велопоходы в составе группы до 3 к\с, научится всей технике велопохода, можно будет выпускать в «одиночные» велопоходы.
Другие предложения Василия считаю интересными и заслуживающими внесения в редакцию Концепции.
Аватара пользователя
ДДП
Старожил
 
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 24 ноя 2007 00:34
Откуда: Днепро

Объявления

Сообщение ДДП » 27 ноя 2007 15:24

Автору.
Да, Велотуризм такойже вид спорта примерно, как авторалли. Определённый километраж за определённое время, скоростные участки, участки бездорожья и т.д. Здесь важна не только скорость но и техника, умение управлять велосипедом в различных условиях и без травматизма. Над автораллистами по всей трассе висят вертолёты, на опасных участках - машины скорой помощи, а кто поможет группе велотуристов в горах Тянь-Шаня, когда в радиусе 30-50 км нет даже жилья, в таких местах скорость снижается до самой безопасной. Кто любит скорость может участвовать в велоспорте, рандоннерских гонках и прочее. Главное есть разнообразие и каждый выбирает, что ему по душе.
Про одиночек. При всем моем уважении ко всем велосипедистам путешествующим по миру, но на сегодня Велоодиночки просто не вписываются в Правила. Может надо их самих спросить А хотят ли они, одиночки, совершать велопоходы по Правилам велотуризма и получать за это разряды? Кто совершал дальние одиночные велопоходы отзовитесь, сообщите о своем мнении.
Аватара пользователя
ДДП
Старожил
 
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 24 ноя 2007 00:34
Откуда: Днепро

Объявления

Сообщение Author » 27 ноя 2007 15:52

Дима

Я не спорю, и не навязываю свои мысли, я их посто высказываю, а вось, где что то прорастет :)
Да, и ты, и Командор, очень наглядно обрисовали современную концепцию велотуризма, но я хотел бы не комментирование существующих правил, а ваши мысли на счет тех новшеств которые можно было бы привнести в велотуризм.

А потому я напомню свои вопрсосы еще раз, почему сложность категории обязательно должна зацикливаться на "высоких горах"? Почему нельзя путешествовать по "Золотому Кольцу России"? или вокруг Ладожского озера? Зачем направляясь пересекать пустыню брать с собой велоспед? Ведь там на нем ездить невозможно, собственно как и в высоких горах. И почему если я могу пройти велопоход 4к.с. за 5 дней я не могу этого сделать исходя из требований?
До встречи на шоссе :) (c)Author
Аватара пользователя
Author
Старожил
 
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 19 ноя 2007 16:55
Откуда: Днепропетровск
ICQ: 0

Объявления

Сообщение Vasily » 27 ноя 2007 16:32

Командор, под понятием "скоростной туризм" я имел в виду именно туризм, а никак не гонку. Но это отдельный разговор. Под цивилизованным туризмом я имел в виду то, что реально сейчас существует в Европе. И кстати, развито намного лучше, чем наш спортивный велотуризм. Мы на каждом углу кричим, что идем в Европу. Но не надо туда при этом тащить свой устав. Я очень редко в походах прибегаю к непалаточным ночлегам. Также я люблю в походах походить пешком с велосипедом, т.е. медленно. Но не надо закрывать глаза, что существуют люди с другими увлечениями. Не надо им навязывать свой стиль велотуризма.

Некоторые пункты я излишне детализировал, чтобы было понятно, о чем это я. В концепции нужно обозначить просто общее направление, например – "конкретизировать понятие велотуризм и разработать систему деления велотуризма на виды". А как это будет – это отдельный разговор, вполне возможно, что все будет не так, как предлагаю я. Цель пункта 1 – узаконить разные подходы к велотуризму, существование которых очевидно, и устранить наезды одних велотуристов на других.

Вы много раз опираетесь на правила, методики и пр. Концепция развития – это более важный документ, чем правила. Если будет принята концепция, а правила не позволяют ее реализовать, то нужно менять правила. Если Правила не позволяют кому-то реализовывать свой стиль велотуризма – то это неправильные правила, их надо менять. Если федерация туризма будет навязывать свои условия, а не будет подстраиваться под реалии сегодняшнего дня, то такой спортивный туризм обречен на вымирание. У нас сейчас ситуация совсем не такая, как 30 лет назад. Нельзя диктовать условия сверху.

Давайте не будем зацикливаться на существующих правилах и ограничениях. Просто решим, что нужно велотуризму для полного счастья. А потом уже посмотрим, что правила позволяют, а чего нет.


ДДП, мне кажется не стоит какие-то внутренние разборки с делением каких-то копеек переносить на концепцию развития. Как бы мы не реорганизовывались, споры о распределении денег все равно будут.

Мне кажется, что от председателя областной федерации туризма не так уж много зависит в развитии велотуризма. Давайте в первую очередь обращать внимание на более весомые факторы. А разделение федерации по видам туризма считаю не выгодным в первую очередь велотуризму. Пешеходный, водный и горный туризм вполне выживут самостоятельно. А велосипедный туризм самый слабый из них (в официальном смысле) и будет поглощен велоклубами, велоассоциациями и т.п. И они то точно превратят велотуризм в гонки. В традиционном виде у велотуризма сегодня единственный способ существования – под крылом у более мощных видов туризма. Конечно, если велотуризм сильно окрепнет, то можно и отделиться, но мне кажется, что такое будет очень не скоро.

Если в одиночном велотуризме действительно выше травматизм, чем в коллективном, то, наверно, нужно ему помочь, а не закрывать глаза на его существование. Если травматизм существует, то какая разница он в рамках федерации или вне ее. Нужно помочь его снизить. Нужно подумать, что может федерация туризма в решении проблем туристов-одиночек.
На призыв отозваться туристов-одиночек - отзываюсь. Я довольно много ходил один. Например, в 82 я прошел маршрут, практически совпадающий с вашим прошлогодним маршрутом в Фанских горах. Но я не жалуюсь на свое психо-эмоциональное восприятие окружающего мира, оно мне не мешает ходить в группе. Более того, одиночный велотуризм по своему интересен, там есть свои достоинства. Безусловно, и правила безопасности, и правила организации похода там должны быть другими. Так давайте поможем обобщить и создать такие правила. И интерес к федерации туризма у одиночек, как, впрочем, и у остальных, должен быть в первую очередь совсем не из-за разрядов.
Я не предлагаю немедленно переключиться на одиночный туризм и там все порешить. Но нужно о нем помнить и по мере возможности что-то делать. Если мы не сделаем отметку в концепции о туристах-одиночках, то о них просто опять забудут.
Vasily
Участник
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 ноя 2007 04:48
Откуда: Одесса

Объявления

Сообщение Vasily » 27 ноя 2007 16:49

Мне понятен основной предмет наших разногласий. ДДП и Командор видят смысл сушествования федерации спортивного туризма именно в развитии традиционного спортивного туризма, а остальные пусть объединяются в рамках всяких клубов неспортивного туризма. Я же предлагаю под флагом федерации объединить максимально возможное количество велотуристов исповедующих самые разные стили. Для этого Правила, безусловно, нужно менять. Как - это отдельный разговор.
Vasily
Участник
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 ноя 2007 04:48
Откуда: Одесса

Объявления

Сообщение Командор » 27 ноя 2007 18:23

Vasily
Тут еще есть один момент. Вроде бы хотят сделать методику категорирования велопоходов, как в России. Бальную оценку маршрутов. Почему? Чтобы отчет о походе выставить на соревнование СНГ, наши Украинские походы, должны соответствовать походам, проведенным по Рос.методике категорирования. А если проще, то требования, предъявляемые Укр.методикой к маршрутам, намного проще, чем это делается Рос.методикой. Но не все согласны с этим.
На эту тему, можно говорить очень много.
Надежда отдается последней
www.asket.com.ua
Аватара пользователя
Командор
Старожил
 
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 23 ноя 2007 22:14
Откуда: С Чаткальского хребта
ICQ: 0

Объявления

След.


  • Объявления

Вернуться в Жизнь ВелоКлуба

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1